Vrtané studny Příbram, studnařství Praha, Beroun, Benešov, Tábor, Písek, Plzeň

vrtané studny Příbram
O nás

Vrtané studny Příbram - studnařství Vladimír Čubirka, studnařství Praha, Beroun, Benešov, Tábor, Písek, Plzeň

Chcete čerpat čistou a vydatnou vodu z vaší vrtané trubní studny okamžitě po zhotovení díla? Máte zájem, aby Vám vrtaná trubní studna sloužila několik generací a nebyla promarněnou investicí po několika málo letech? Jste z Prahy, Berouna, Benešova, Sedlčan, Příbrami, Rožmitálu, Hořovic, Dobříše, Slap, Blatné, Milevska či okolí a hledáte studnaře, který vám pomůže s vaší studnou? Firma Vladimír Čubirka - Vrtané studny je tou správnou volbou pro Vás.

Služby studnáře:
- Vrtané studny - vyhledání pramene, projektová dokumentace, zkoušky vydatnosti, zhotovení vrtu a jeho vystrojení, zhotovení zhlaví vrtu, zhotovení vodovodní přípojky, montáž čerpadla
- Vrty pro tepelná čerpadla - zhotovení vrtu, vystrojení vrtu kolektorem, vrty pro zářezy a rýhy
- Destrukční práce

Všechny naše služby poskytujeme na vysoké profesionální úrovni. Věříme, že Vás naše nabídka zaujala a stanete se dalším z našich spokojených zákazníků.

Zkušenosti v oboru studnařství a tepelných čerpadel:
- 27 let aktivní činnosti,
- praktické zkušenosti s vrtáním v jakékoliv hornině, včetně hornin problémových (jíly, štěrky, bahna, písky) a velmi tvrdých hornin.

Provedení vrtu

Provádíme důkladné odizolování vrtu od problémových hornin (jíly, štěrky, písky, bahna, naplaveniny), povrchové vody a svrchního terénu tím, že předpažíme vrt kvalitními ocelovými pažnicemi až do pevné skály, které obetonujeme.

Ocelové pažnice zůstávají ve vrtu a netěží se zpět. Kvalitní úvodní předpažení umožní důkladné vyčištění vrtu před jeho konečným vystrojením a spolu s kvalitním vystrojením vrtu vám zajistí bezproblémové provozování vašeho vodního zdroje. Vyloučí problémy se zanášením vrtu, přítomnost kalné vody, ucpání a zničení vodního čerpadla.


Technický popis provedení díla:


1) úvodní průměr 203 mm bude proveden do hloubky vyžadující technické předpažení v úvodních problémových horninách, potom bude vypažen ocelovou pažnicí o průměru 168 mm a síle 4,5 mm, která bude od problémových hornin odizolována cementovou zálivkou
2) vlastní vrt bude vrtán průměrem 140 mm do konečné hloubky
3) před konečným vystrojením vrtu pažnicemi z neměkčeného polyvinylchloridu a provedením obsypu, bude zhotoven vrt řádně vyčištěn pod vysokým tlakem speciální ekologickou pěnou a vodou, pěna s nabalenými nečistotami bude z vrtu vyplavena vodou a vytlačena vysokým tlakem vzduchu
4) vrt o průměru 140 mm bude vypažen pažnicemi z neměkčeného polyvinylchloridu
5) zvodnělý horizont bude vypažen perforovanými pažnicemi
6) v prostoru mezi vlastní stěnou vrtu a pažnicí bude proveden obsyp čistým štěrkem od dna vrtu až do výše 5 – 6 metrů pod úvodní předpažení
7) v prostoru mezi vlastní stěnou vrtu a pažnicí od výše 5 -6 metrů pod úvodním ocelovým přepažením a v celém prostoru mezi předpažením a pažnicí bude provedena betonáž
8) vrt bude zajištěn zatavením pažnice.
Řez vrtané studny

Velmi důležité je podvrtání zvodněného horizontu spodních vod a eliminovat tak dopady současného vývojového trendu poklesu hladin spodních vod. Je pro dosažení možnosti velkého odběru vody rozhodující parametr průměr vrtu? Nikoli. Rozhodujícím parametrem je zhotovení vrtu do hloubky, kde se nachází velmi výrazné poruchy (trhliny) podloží, kterými bude do vrtu proudit velmi významné množství vody za 1 hodinu. Velikost průměru vrtu je parametrem doplňujícím.

řez vrtané studny vrtané studny Příbram studny Příbram
Kontaktní informace


Máte-li zájem o novou vrtanou studnu, kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem.

Vrtané studny Příbram
Vladimír Čubirka

Adresa:
Okružní 204
261 02 Příbram

Telefon:
+420 602 346 834

E-mail: vladimir.cubirka@seznam.cz
E-mail: jicubi@centrum.cz


Napsat zprávu